MEDIATEL CZ, s.r.o., jakožto správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv souvisejících se zpracováním Osobních údajů.