V Klatovech hráli, zpívali a tancovali malí i dospělí z ČR i ze zahraničí
Zdroj:   http://www.folklornisdruzeni.cz/klatovy0

Autor.   Denisa Valentová