Společnost MEDIATEL získala finanční příspěvek z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky na odborné vzdělávání zaměstnanců. Cílem projektu s názvem „Vzdělávejte se pro růst v Moravskoslezském kraji II“ je podpořit zaměstnavatele, kterým se podařilo překonat hospodářskou recesi.

TISKOVÁ ZPRÁVA
(Praha, 8. 6. 2015)

Společnost MEDIATEL získala v březnu 2015 finanční příspěvek na odborné vzdělávání zaměstnanců v rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst v MSK II“  Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Vedení společnosti MEDIATEL  považuje vzdělávání svých zaměstnanců, stejně jako rozvoj odborných schopností a znalostí, za jednu ze svých priorit v rámci firemní zaměstnanecké filosofie a obchodní strategie, která navazuje na dlouhodobě udržitelný rozvoj společnosti a odolnost vůči hospodářským změnám v České republice.

V březnu letošního roku jsme proto neváhali a využili příležitosti požádat o úhradu nákladů zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců společnosti v rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst v MSK II“. Projekt je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Lidské Zdroje a zaměstnanost a jeho cílem je překonat hospodářskou recesi. Zaměstnavatelům jsou v tomto programu hrazeny nejen náklady na vzdělávací aktivity, ale také část mzdových nákladů vzdělávaných zaměstnanců. Realizuje ho Úřad práce ČR na základě zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, který umožňuje ověřovat nové nástroje a opatření aktivní politiky zaměstnanosti.

Realizace projektu bude zahájena v červnu a potrvá do konce letošního roku.

Vzdělávací témata jsou zaměřena na osvojení odborné způsobilosti  v oblasti pokročilé úrovně tvorby  webových stránek, práce s nástrojem Google Analytics a odborné znalosti související s trendy v copywritingu. Pro své zákazníky tak dále  zvyšujeme úroveň, kvalitu a výkon poskytovaných služeb ve specifickém odvětví digital presence managment .

Díky tomuto projektu má 26 zaměstnanců společnosti MEDIATEL možnost prohloubit si a rozšířit svoji profesní kvalifikaci tak, aby v rámci změn produktového portfolia společnosti, vedla situace k dlouhodobě udržitelnému stavu zaměstnanosti v havířovské pobočce. Vedoucím jednotlivých pracovišť bychom tímto chtěli poděkovat za spolupráci při organizaci vzdělávacích aktivit a věříme, že pro samotné zaměstnance vzdělávané v rámci tohoto projektu bude účast v jednotlivých kurzech přínosem i motivací.

MEDIATEL, spol. s r. o., realizuje projekt z OP LZZ ,který je financován ESF a státním rozpočtem ČR. www.esfcr.cz.

Kontakt pro média:

>Vladimír BUŤA
Marketing Director
MEDIATEL, spol. s r. o.

e-mail: vbuta@mediatel.cz
tel.:    +420 221 807 258


Tisková zpráva ke stažení: