Společnost MEDIATEL podpořila sponzorským darem spočívajícím v nákupu monitorů BABYSENSE II. Projekt Nadace Křižovatka, který pomáhá jako jediná organizace dětem ohroženým SIDS-Syndromem náhlého úmrtí novorozenců.

nadace-krizovatka

Monitor neustále sleduje dýchání a dechové pohyby dítěte. Pokud se dýchání zastaví na dobu delší než 20 sekund nebo, pokud se dechová frekvence sníží pod 10 dechů za minutu, Babysense II upozorní na tento stav zvukovým a světelným signálem. Přístroj nemůže předejít nepravidelnému dechu či zástavě, ale účinně a spolehlivě kontroluje dýchání a varuje rodiče v případě ohrožení dítěte.

„Sám jsem rodič a proto jsem rád, že díky Nadaci Křižovatka můžu pomoci jiným se na tohoto tichého nepřítele (SIDS) připravit. Nejsme lhostejní k problému vybavení nemocnic a proto jsme se rozhodli pomoci nákupem 15 monitorů. Zároveň chceme činnost nadace podpořit on-line marketingovou kampaní, která bude informovat o tom, jak postupovat v případě, že si rodič bude chtít monitor zapůjčit domů anebo také, jak postupovat pokud byste se rozhodli být sponzorem nadace.“ shrnul spolupráci s nadací generální ředitel společnosti Mediatel, Luboš Čipera, který spolu se zástupkyní nadace Křižovatka, Miloslavou Stibůrkovou, předali moderní přístroje v celkové hodnotě 43.500,- Kč.

Celkem tedy 5 monitorů dechu BABYSENSE II převzal za dětské oddělení Městské nemocnice v Čáslavi primář MUDr. Petr Havlovic a dalších 10ks primář MUDr. Martin Čihař a vedoucí lékař JIP MUDr. Klára Klenková za neonatologické oddělení Fakultní nemocnice Na Bulovce v Praze.

Více informací o Nadaci Křižovatka najdete na: http://www.nadacekrizovatka.cz anebo FB profilu: https://www.facebook.com/nadace.krizovatka?fref=ts

Pokyny pro rodiče k zapůjčení přístrojů pak hledejte na stránkách jednotlivých nemocnic:


Kontakt pro média:

Vladimír BUŤA
Marketing Director

MEDIATEL, spol. s r.o.
e-mail: vbuta@mediatel.cz
mobil: +420 602 114 189
tel.: +420 221 807 258

www.mediatel.cz
www.vicezakazniku.cz
facebook.com/mediatel.cz