VAROVÁNÍ – PŘEBÍRÁNÍ VLASTNICTVÍ A SPRÁVCOVSTVÍ ÚČTŮ MOJE FIRMA NA GOOGLU NEDŮVĚRYHODNÝMI SPOLEČNOSTMI

Stále častěji se setkáváme s žádostmi různých agentur, společností a jednotlivců o změnu vlastnictví vašich firemních účtů Google Moje firma a jejich převod na ně. V rámci ochrany zájmů zákazníka samozřejmě vždy před provedením změny zákazníka kontaktujeme a žádáme vědomé potvrzení.

Ze zkušenosti z těchto hovorů cítíme povinnost vás varovat před nebezpečím, které takový převod může znamenat.

Jaká jsou rizika převodu vlastnictví účtu?

 • Ztrácíte kontrolu nad svými informacemi na nejdůležitějším místě internetu pro lokální hledání a předáváte tuto kontrolu třetí straně.
 • Můžete se stát lehko „rukojmím“ takové společnosti v případě, že se budete chtít vyvázat z jejich služeb
 • V případě podvodu nebo zlého úmyslu může být vaše firma poškozena záměrně špatnými informacemi a ke svému účtu se budete zdlouhavě a složitě dostávat zpět.
 • Neodbornými zásahy do účtu může dojít k rozpojení účtu s dalšími službami a tím k jejich nefunkčnosti.

A s čím se u zákazníků stále častěji bohužel setkáváme?

 • Velké množství zákazníků nemá vůbec tušení, že o převod jejich jménem někdo žádá
 • Většina zákazníků není nijak informována o tom, co s vlastnictvím účtu bude nový vlastník nebo správce dělat, z jakého důvodu změnu potřebuje a jak s jejich účtem bude nakládat
 • Zákazníci si stěžují na nemožnost se k účtu dostat, a žádají o radu, jak napravit chyby způsobené neodbornou manipulací ze strany třetích osob s účtem.

Jak se ochránit?

Pokud se setkáte s požadavkem na změnu vlastnictví účtu Google Moje firma ze strany vašich nových marketingových konzultantů, agentur nebo společností, vždy si ještě před schválením převodu vlastnictví nebo udělení správcovství ověřte:

 • historii a reference společnosti, které chcete vlastnictví předat
 • relevanci takového požadavku – tedy proč požaduje agentura změnu vlastnictví účtu na sebe
 • způsob nakládání s informacemi v účtu
 • zajistěte, aby nedocházelo k rozpojení vašich ověřených služeb, za které třeba i platíte a které tím přestávají fungovat
 • neposkytujte souhlas s převodem vlastnictví, ale pouze udělte správcovství

Máte MEXT? Pozor ať vám někdo nezruší propojení!

 • Služby po rozpojení přestanou pracovat a vy ztrácíte vše, co jste pracně budovali a do čeho jste investovali
 • Významně se naruší výkon a sníží se vaše dohledatelnost
 • Informace v takovém účtu po rozpojení již nejsou chráněny proti nevyžádaným změnám uživatelů nebo systémovým aktualizacím databáze
 • Nelze notifikovat, spravovat recenze a porovnávat s konkurencí v platformě
 • Nelze odpovídat na recenze z platformy
 • Jakékoli vaše aktualizace informací, příspěvků apod. nejsou se službou synchronizovány

Až takto prudce může poklesnout dohledatelnost vaší firmy na Google po rozpojení účtu Moje firma na Google s platformou MEXT, která vede ke ztrátě synergie partnerské sítě
Až takto prudce může poklesnout dohledatelnost vaší firmy na Google po rozpojení účtu Moje firma na Google s platformou MEXT, která vede ke ztrátě synergie partnerské sítě

Pokud někomu přidělíte vlastnictví nebo správcovství vašeho účtu Moje firma na Google a zároveň využíváte službu MEXT nebo jakoukoli jinou službu propojenou s tímto účtem, VŽDY si následně ověřte, že vám ji nový vlastník nebo správce záměrně či omylem nerozpojil.

Vyberte si správné partnery a využijte Google Moje firma na maximum

Renomované, zavedené a dlouhé roky fungující agentury vám s účtem budou nakládat zodpovědně tak, aby podporovaly vaše podnikání a směřovaly k vytyčeným cílům vaší spolupráce.

Správa informací na Google je častou službou, kterou poskytují a je zcela v pořádku se s nimi na tomto dohodnout. Taková agentura zároveň nebude mít sebemenší problém s jasným vysvětlením proč a s poskytnutím písemné garance, že vám bude vlastnictví účtu po skončení spolupráce vráceno.

My v MEDIATEL v rámci služby MEXT ověřujeme vaše účty a tím se stáváme jejich vlastníky. Následně vás chráníme dvoustupňovým ověřovacím procesem před rizikovými převody.  Pokud již náš zákazník ověřený účet má, o vlastnictví nežádáme a stáváme se pouze správci.

Již více než 15000 zákazníků využilo platformu MEXT pro zjednodušení práce a zlepšení lokální dohledatelnosti na internetu, v rámci které pro vás zajišťujeme veškerá napojení a naplnění obsahem. Díky propojení začnou působit dlouhé roky budované synergie partnerské sítě až 34 míst na internetu. Propojením a konzistencí firemních dat na takových místech, jako je vedle Google například Facebook, Instagram, Apple, Bing, Waze. TripAdvisor nebo důležité lokální služby akceleruje výkon firemního zápisu Moje firma na Google.

Pro jakékoli dotazy nás neváhejte kontaktovat na naší zákaznické lince, rádi vám poradíme.