Vážení obchodní partneři,

dovolte, abychom Vás informovali o změnách, které nastaly k 1.11.2019 ve společnosti MEDIATEL CZ, s.r.o., se sídlem Líbalova 2348/1, Chodov, 149 00 Praha 4, IČ: 06554008, jako společnosti prodávající a ve společnosti Agentura MEDIATEL, s.r.o., se sídlem Líbalova 2348/1, Chodov, 149 00 Praha 4, IČ: 085 47 815, jako společnosti kupující.

Jediný společník prodávající a kupující společnosti rozhodl o prodeji závodu „Marketingové služby“ ze společnosti MEDIATEL CZ, s.r.o. na společnost Agentura MEDIATEL, s.r.o., postupem dle      § 2175 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Převodem závodu dle kupní smlouvy uzavřené dne 30.10.2019 (doklad o koupi závodu byl dne 31.10.2019 uložen do sbírky listin obchodního rejstříku obou shora uvedených společností vedených Městským soudu v Praze), se převádí na kupující společnost Agentura MEDIATEL, s.r.o. jmění, které náleží k převáděnému závodu „Marketingové služby“. V rámci převodu závodu se převádí také práva a povinnosti, závazky a pohledávky patřící k převáděnému závodu a dále činnost zaměstnavatele (přechod práv a závazků z pracovněprávních vztahů zaměstnanců, kterých se převod závodu týká).

Veškerá práva a povinnosti ze závazkových vztahů v rozsahu převodu závodu se tak převádějí na kupující společnost Agentura MEDIATEL, s.r.o. a tato společnost se tak jako kupující stává věřitelem pohledávek a dlužníkem ze závazků, které k převáděnému závodu náleží, a to dnem účinnosti smlouvy 1.11.2019.

Tímto Vám jako obchodnímu partnerovi oznamujeme, že se Vás výše uvedený převod závodu týká a že jste se stali smluvním partnerem společnosti Agentura MEDIATEL, s.r.o.

Převodem svého závodu společnost MEDIATEL CZ, s.r.o. nezaniká a bude i nadále provozovat podnikatelskou činnost v rozsahu, v jakém nedošlo k převodu závodu.

Kupující společnost Agentura MEDIATEL, s.r.o. vstupuje do všech platných a účinných právních vztahů, týkajících se prodávaného závodu „Marketingové služby“ společnosti MEDIATEL CZ, s.r.o. přímo ze zákona ke dni 1.11.2019. K tomuto datu společnost Agentura MEDIATEL, s.r.o nabývá vlastnické právo k převáděnému závodu. Veškeré smluvní dokumenty a ujednání zůstávají bez jakýchkoli změn či omezení nadále platné a účinné. Vzhledem k tomu, že s prodejem závodu přechází na kupující společnost také kompletní pracovní tým převáděného podniku, bude společnost Agentura MEDIATEL, s.r.o. nadále poskytovat všem obchodním partnerům shodné služby ve vysokém standardu.

V souvislosti s nabytím vlastnického práva k převáděnému závodu si Vás tímto dovolujeme požádat, abyste od 1.11.2019 adresovali veškerou korespondenci včetně faktur na kupující společnost: Agentura MEDIATEL, s.r.o., sídlem Líbalova 2348/1, Chodov, 149 00 Praha 4, IČ: 085 47 815.

Faktury – daňové doklady na dodávky zboží a služeb objednaných společností MEDIATEL CZ, s.r.o. vystavujte vůči této společnosti, v případě, že došlo ke splnění dodávky do data 31.10.2019 včetně, i když tyto faktury budou vystaveny po tomto datu. Pokud došlo ke splnění dodávky dne 1.11.2019 a později, je třeba vystavit faktury na kupující společnost Agentura MEDIATEL, s.r.o. Pro platby ve prospěch společnosti MEDIATEL CZ, s.r.o. nebo Agentura MEDIATEL, s.r.o., používejte bankovní spojení a čísla účtů uvedená na jednotlivých daňových dokladech dle toho, která ze společností fakturu vystavila.

Vaše případné dotazy Vám rádi zodpoví pracovníci zákaznické linky na telefonním čísle 841 121212 nebo na emailové adrese info@mediatel.cz