Vážení zákazníci a obchodní partneři,

dovolte, abychom Vás informovali na základě tohoto oznámení o změnách, které nastaly k 1.2.2018 ve společnosti MEDIATEL, spol. s r.o., se sídlem Líbalova 2348/1, Chodov, 149 00 Praha 4, IČ: 26757052, jako společnosti prodávající a ve společnosti MEDIATEL CZ, s.r.o., se sídlem Líbalova 2348/1, Chodov, 149 00 Praha 4, IČ: 06554008, jako společnosti kupující.

Dne 22.12.2017 rozhodli společníci prodávající společnosti MEDIATEL, spol. s r.o. a dne 23.1.2018 rozhodnul jediný společník kupující společnosti MEDIATEL CZ, s.r.o. o prodeji závodu společnosti MEDIATEL, spol. s r.o. do společnosti MEDIATEL CZ, s.r.o. postupem dle § 2175 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Převodem závodu dle kupní smlouvy uzavřené 26.1.2018, jak je uvedeno v dokladu o koupi závodu, který byl dne 26.1.2018 uložen do sbírky listin obchodního rejstříku obou shora uvedených společností vedených Městským soudu v Praze, se převádí na kupující společnost MEDIATEL CZ, s.r.o. jmění, které náleží k převáděnému závodu. V rámci převodu závodu se převádí také práva a povinnosti, závazky a pohledávky patřící k převáděnému závodu společnosti MEDIATEL, spol. s r.o. a dále činnost zaměstnavatele (přechod práv a závazků z pracovněprávních vztahů zaměstnanců, kterých se převod závodu týká) z prodávající společnosti MEDIATEL, spol. s r.o. na kupující společnost MEDIATEL CZ, s.r.o.

Veškerá práva a povinnosti ze závazkových vztahů v rozsahu převodu závodu se tak převádějí na kupující společnosti MEDIATEL CZ, s.r.o. a tato společnost se tak jako kupující stává věřitelem pohledávek a dlužníkem ze závazků, které k převáděnému závodu náleží a to dnem 1.2.2018.

Kupující společnost MEDIATEL CZ, s.r.o. vstupuje do všech platných a účinných právních vztahů, týkajících se prodávaného závodu společnosti MEDIATEL, spol. s r.o. přímo ze zákona ke dni 1.2.2018, který je uveden v dokladu o koupi části závodu, který byl zveřejněn uložením do sbírky listin rejstříkového soudu Městského soudu v Praze. K tomuto datu společnost MEDIATEL CZ, s.r.o. nabývá vlastnické právo k převáděnému závodu. Veškeré smluvní dokumenty a ujednání zůstávají bez jakýchkoli změn či omezení nadále platné a účinné. Od 1.2.2018 je tedy dodavatelem služeb na základě smluv uzavřených i před tímto datem společnost Mediatel CZ, s.r.o.

Vzhledem k tomu, že s prodejem závodu přechází na kupující společnost také kompletní pracovní tým převáděného podniku, bude společnost MEDIATEL CZ, s.r.o. nadále poskytovat všem obchodním partnerům shodné služby ve vysokém standardu.

Jednatelem společnosti MEDIATEL CZ, s.r.o. je pan Ing. Luboš Čipera, který vykonával činnost jednatele i u prodávající společnosti MEDIATEL, spol. s r.o.

V souvislosti s nabytím vlastnického práva k převáděnému závodu si Vás tímto dovolujeme požádat, abyste od 1.2.2018 adresovali veškerou korespondenci včetně faktur na kupující společnost: MEDIATEL CZ, s.r.o., IČ: 065 54 008, sídlo Líbalova 2348/1, Chodov, 149 00 Praha 4.

Stávající bankovní spojení č.ú. 2001861100/2600, je od 1.2.2018 bankovním spojením kupující společnosti MEDIATEL CZ, s.r.o. a není tedy nutné provádět změny v bankovních příkazech.

Případné přeplatky či nedoplatky bude řešit od 1.2.2018 společnost MEDIATEL CZ, s.r.o. bez ohledu na skutečnost, kdy přeplatek/nedoplatek vznikl.

Vaše případné dotazy Vám rádi zodpoví pracovníci zákaznické linky na telefonním čísle 841 121212 nebo na emailové adrese info@mediatel.cz

Dokumenty ke stažení