Vážení uživatelé a zákazníci portálu CzechExporter.com,

společnost Mediatel provozuje B2B online katalog CzechExporter.com již od roku 2003. Od té doby tento katalog informuje potenciální zákazníky z celého světa o produktech a službách významných českých B2B firem. 

Potřeby dnešních internetových uživatelů se vyvíjí velmi rychle a se stejnou rychlostí se snažíme reagovat na aktuální změny a požadavky. V rámci vývoje jsme s rozhodli katalog CzechExporter.com vypnout a firemní prezentace ponechat na mezinárodním B2B portálu:

Europages.com

 

 

Online catalog for Czech exporters and importers companies end

Dear users and customers of CzechExporter.com,

Mediatel company has been running B2B online catalog CzechExporter.com since 2003. Since then, this catalog informs potential customers around the world about the products and services of major Czech B2B companies.

The needs of today’s Internet users are evolving very quickly and we try to respond to current changes and requirements with the same speed. As part of our development, we decided to disable the CzechExporter.com catalog and keep the companies presentation on the international B2B portal:

Europages.com