V posledních dnech jsou podnikatelům a firmám v České republice zasílány formuláře na ověření firemních kontaktů společnosti Direct Marketing South East Ltd. Tyto formuláře jsou výrazně, a neoprávněně, označeny názvem Zlaté Stránky.

TISKOVÁ ZPRÁVA

(10.3.2015, Praha)

Společnost MEDIATEL, spol. s r.o. je vlastníkem aktuálně platných ochranných známek ZLATÉ STRÁNKY/ číslo zápisu u Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky 170404, Zlaté stránky OnLine/ číslo zápisu u Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky 235957, aj. Společnost MEDIATEL, spol. s r.o. využívá veškeré registrované ochranné známky v souladu s výlučným právem vlastníka ve spojení se službami tištěných a online katalogů, které jsou jedněmi z největších databází firem v České republice a jejichž prostřednictvím získávají zákazníci jednoduchý a rychlý přístup k vyhledávání různých kontaktů v rámci regionů i celé České republiky včetně jedinečných funkcí – virtuální návštěvy, video prezentace, či vyhledávání v okolí.Činností společnosti Direct Marketing South East Ltd. dochází k poskytování neoprávněných služeb označených shodně s ochrannými známkami, ke kterým právo jejich použití náleží výhradně společnosti MEDIATEL, spol. s r.o. Touto činností jsou navíc zákazníci uváděni v omyl ve smyslu obsahu, ceny a doby trvání smlouvy. 

Ve srovnání s nabídkou služeb a zveřejněním v internetovém katalogu www.zlatestranky.cz je nabídka extrémně nevýhodná zejména s ohledem na výši její ceny.Společnost MEDIATEL spol. s r.o. se distancuje od takovéto nabídky a varuje zákazníky i veřejnost před vyplněním a podpisem formulářů.   

Společnost MEDIATEL působí na českém adresářovém a reklamním trhu již mnoho let. Jako jediná firma na českém a slovenském trhu dokáže optimalizovat firemní komunikace v tradičních i elektronických médiích a díky příslušnosti k silné mezinárodní skupině, má přístup k nejmodernějším technologiím a informacím ze zahraničních trhů, v České republice obsluhuje více než 25 000 firemních zákazníků. Veškeré placené inzertní služby jsou zákazníkům nabízeny mediálními konzultanty společnosti MEDIATEL a to osobně nebo prostřednictvím telefonního prodeje. Před uzavřením smlouvy je zákazník vždy informován o dodávaném produktu či službě, všeobecných a produktových obchodních podmínkách, výši a struktuře cen.

Společnost má aktivní informační linku a její produkty a služby lze reklamovat podle platných právních předpisů.  Při jakémkoliv kontaktu se zákazníkem se mediální konzultanti i ostatní zaměstnanci společnosti vždy představují obchodním jménem společnosti MEDIATEL včetně IČ. Stejně v jakékoliv korespondenci se zákazníky je vždy uváděno obchodní jméno společnosti a všechny potřebné kontaktní údaje.Jakékoliv faktury a/nebo jiná korespondence neoznačená obchodním jménem společnosti nepochází od společnosti MEDIATEL. Společnost MEDIATEL nemá navázanou žádnou formu obchodní spolupráce se společností Direct Marketing South East Ltd. a aktivity této společnosti nemají žádnou spojitost s aktivitami společnosti MEDIATEL.

Kontakt pro média:

Vladimír BUŤA
Marketing Director
MEDIATEL, spol. s r.o.

e-mail: vbuta@mediatel.cz
tel.: +420 221 807 258


Tisková zpráva ke stažení:
Word doc ikon