Společnost MEDIATEL ve spolupráci se Sdružením pomáhajícím dětem s vývojovou dysfázií, o.s. zaštítili aktivity občanského sdružení rodičů dětí se speciálními vzdělávacími aktivitami na Havířovsku.

 My se umíme učit. Potřebujeme jen více Vaší podpory.

Společnost MEDIATEL vyšla vstříc rodičům, kteří se potýkají s obtížemi při vzdělávání svých ratolestí, které trpí vývojovou dysfázií, PAS, ADHD, poruchami učení nebo  logopedickými vadami. Důvodem je současná situace ve vzdělávacích zařízeních stejně jako neinformovanost či nezájem pedagogů.

Pro rodiče z Havířovska a blízkého okolí jsme tak vyrobili webové stránky (mStránky) a umožnili využívání  fotografií, grafických prvků a obrázků z různých zdrojů, na které vlastní společnost MEDIATEL autorská práva.

Webové stránky, které najdete na adrese: www.prodeti-spu.cz  mají tři jednoduché cíle: poradit a pomoci s výběrem správného specialisty, propojovat rodiče či přátele rodin s dysfatiky a sdružují zájemce o speciální třídu z Havířova a okolí.

Mockrát děkuji společnosti MEDIATEL za podporu a umožnění výroby webové prezentace na Vaší platformě. Editace webu je jednoduchá a kdykoli něco potřebuji změnit, můžu to provést odkudkoliv.
Jana Fialová, zakladatelka Facebook skupiny pro rodiče dysfatiků

Co je to dysfázie?

Vývojová dysfázie je porucha postihující vývoj řeči, která je způsobena omezenou (nekoordinovanou, limitovanou, dysfunkční) činností mozku, zejména těch částí, které pomáhají koordinovat a řídit řečové dovednosti. Jde o ztíženou schopnost naučit se verbálně komunikovat, i když dítě dobře slyší, žije v sociálně podnětném prostředí a jeho rozumové schopnosti jsou přiměřené věku.

Vývojová dysfázie je vývojová vada – stav se tedy vyvíjí a není to konečná nebo zhoršující se záležitost, pokud se s dítětem pracuje citlivě a pravidelně a nenastanou komplikace (dyslexie, dysortografie, dyspraxie… atd.) dochází většinou k výrazným zlepšením. U některých dětí dochází k tak velkému zlepšení, že vada již není pro běžného pozorovatele patrná, i když některé projevy stále přetrvávají (děti jsou např. nejisté, přecitlivělé nebo mají stále potíže s výslovností).

Kontakty: