Společnost MEDIATEL ve spolupráci s Moravskou Galerií v Brně si Vás dovolují pozvat na podzimní část 26. mezinárodního bienále grafického designu Brno 2014, které se koná ve dnech 17. září – 26. října 2014.

Moravská galerie v Brně

Mezinárodní bienále grafického designu Brno se již více než padesát let snaží reflektovat dění a proměny grafického designu a vizuální kultury a řadí se mezi nejstarší a nejvýznamnější akce tohoto druhu na světě.

Tématem 26. ročníku je vzdělávání v oblasti grafického designu a vizuální komunikace.Tematicky zaměřené bienále se prostřednictvím širokého spektra výstav, přednášek a doprovodných programů zamýšlí nad tím, jak se grafický design dnes učí, jaké jsou modely, metody a přístupy jednotlivých pedagogů a škol. Další rovinou jsou otázky lokální různorodosti škol, vliv architektury školních budov a vztah mezi školním prostředím a následnou praxí.

Mezinárodní přehlídka, tradiční součást Bienále Brno, bude v mnoha ohledech výjimečná. Důrazem na studentské práce ponechá tvorbu profesionálů stranou.

Bienále bude po celou dobu svého konání nově doplněno o tzv. OFF program, koncipovaný jako otevřený prostor pro workshopy, intervence a jiné oborové prezentace.


Kontakt pro média:

Vladimír BUŤA
Marketing Director

MEDIATEL, spol. s r.o.
e-mail: vbuta@mediatel.cz
mobil: +420 602 114 189
tel.: +420 221 807 258

www.mediatel.cz
www.vicezakazniku.cz
facebook.com/mediatel.cz