Zaměstnanci společnosti MEDIATEL letos dokázali, že myslí i na ty, ke kterým nebyl osud tak shovívavý a vzdali se firemních vánočních dárků ve prospěch projektu Radia BEAT s názvem: Vánoční nadílka Beaťáků do klokaní kapsy. Svým rozhodnutím tak podpoří Fond ohrožených dětí-Klokánek, dočasný domov pro děti v akutní nouzi od přechodných rodinných krizí až po týrání a zneužívání.

Ve firemním hlasování zaměstnanci společnosti MEDIATEL jednoznačně rozhodli, že věnují peněžní částku určenou na nákup firemních vánočních dárků fondu ohrožených dětí Klokánek, pobočce Hostivice, a společně tak s radiem BEAT podpoří masivní kampaň, která upozorní veřejnost na potřebu pomoci této neziskové organizace jednoduchou formou – zasláním DMS.

Celý měsíc až do Štědrého dne poběží spot na Radiu BEAT, který nejen upomíná na příležitost pomoci zasíláním DMS, ale zároveň poukazuje na rozhodnutí všech zaměstnanců společnosti, být součástí této podpory. Záštitu nad Vánoční kampaní převzali zpěváci Kamil Střihavka, Vilda Čok a Tomáš Hájíček.

„Velmi mne těší, že všichni kolegové a kolegyně, společně se mnou, sdílíme stejný názor na nutnost a důležitost podpořit smysluplnou a správnou věc. Každý rád dostává dárky a i když víme, že ten firemní asi nebude patřit mezi první tři NEJ z vánočního  seznamu, přesto se na něj těšíme. Jsem tedy hrdý na to, že mohu být součástí takového teamu a firmy, která nejen že snahu všech zaměstnanců podpořila, ale finanční prostředky pro podporu FOD Klokánek zdvojnásobila!“ zhodnotil celou situaci marketing director společnosti, Vladimír Buťa.


Poslechněte si radio spot mediální kampaně:


Hlavním principem Klokánku je rodinná péče a výchova dětí, které žijí ve stálém prostředí a starají se o ně stejní pečovatelé, tzv. tety. Maximální počet v „klokaní“ rodině jsou čtyři děti.

Klokánek Hostivice byl uveden do provozu v létě 2004 a disponuje 12 byty až pro 48 dětí. K dispozici je zde i rozlehlá zahrada s hřištěm a děti mají zajištěny i mimoškolní aktivity a zájmovou činnost. Učí se zde zdravým životním modelům a rolím, nejsou emočně či psychicky deprivovány. Více informací o zařízení a také o možnosti pomoci získáte na níže uvedených odkazech:1107klokanradio beat


Kontakt pro média:

Vladimír BUŤA
Marketing Director

MEDIATEL, spol. s r.o.
e-mail: vbuta@mediatel.cz
mobil: +420 602 114 189
tel.: +420 221 807 258
www.mediatel.cz
www.vicezakazniku.cz
facebook.com/mediatel.cz