Pojem kvalita klíčových slov neboli „skóre kvality“ je mezi marketingovými specialisty známý pojem, ale lidem, kteří si zkouší spravovat PPC kampaně sami nebo se učí pracovat s Google Ads, často nic neříká. Pojďme se spolu podívat, co tento pojem znamená a proč je důležité s ním pracovat.

Co to skóre kvality je?
Je to číslo v rozmezí hodnot 1 – 10, které reklamní systém (v našem případě Google) přiřadí každému klíčovému slovu v kampani. Čím je tohle číslo vyšší, tím je slovo tzn. kvalitnější / lepší. Proč tomu tak je? Protože při vysokém skóre kvality můžete zaplatit za inzerci mnohem méně, mít lepší pozice a tím pádem více kliknutí, konverzí a lepší návratnost investic.

Skóre kvality je ovlivněno 3 metrikami:
– očekávaná míra prokliku
– relevance reklamy
– dojem ze vstupní stránky (na kterou vedete vaše reklamy)

Očekávaná míra prokliku
U této metriky Google vyhodnocuje, jak bude vaše reklama úspěšná, jak moc na ni budou lidé klikat a na kolik je atraktivní. Pokud je text inzerátu nudný, ničím zajímavý a není důvod, proč by na něho vlastně měl kdokoliv kliknout, Google to vyhodnotí tak, že bude mít toto klíčové slovo nízkou míru prokliku a za to mu přidělí nízké skóre kvality právě za očekávanou nízkou proklikovost.

 

Relevance reklamy
Tady Google hodnotí relevanci reklamy vzhledem ke klíčovému slovu, ke kterému se reklama váže. Příklad: máme klíčové slovo dámské letní šaty, ale v textu reklamy uvádíme, že prodáváme oblečení pro volný čas. Co se stane se skóre kvality? U klíčového slova dámské letní šaty bude nízké, protože reklama o dámských letních šatech nemluví a na první pohled nenabízí to, co uživatel hledá. Google nám za to přidělí opět nižší skóre kvality za nerelevantní reklamu a namísto vyššího počtu kliknutí jich můžeme získat méně a reklama se může zobrazovat na horší pozici.

 

Dojem ze vstupní stránky
U této metriky Google hodnotí relevanci reklamy vzhledem k cílové URL, na kterou reklama uživatele přivede. Vraťme se k příkladu výše. Pokud propagujeme v reklamě dámské letní šaty, ale uživatele přivedeme na cílovou URL, která bude zobrazovat dámské boty, dojem ze vstupní stránky bude nejspíše podprůměrný a Google nám opět přidělí nižší skóre kvality.

Skóre kvality hraje také důležitou roli v aukci reklam. Může se tedy stát, že i když naše konkurence nabízí vyšší cenovou nabídku za kliknutí, díky tomu, že naše skóre kvality je vyšší, se naše reklama zobrazí na lepší pozici a cena za proklik nás ve výsledku může stát méně.

Jak již bylo v úvodu řečeno, čím vyšší má klíčové slovo skóre kvality, tím je to lepší. Proto doporučuji klíčová slova se skóre kvality 1 pozastavit. Ty, která mají hodnotu v rozmezí 2-4 doporučuji co nejrychleji zlepšit. Podívejme se, jak zlepšit jednotlivé složky skóre kvality.

 

Jak zlepšit očekávanou míru prokliku

  • Snažte se napsat co nejlepší reklamy se zajímavým textem.
  • Využívejte vylučující klíčová slova – pomůže Vám to předejít tomu, abyste se zobrazovali na dotazy, které s vaším podnikáním nesouvisí.
  • Používejte rozšíření reklam. Nemají sice přímo vliv na skóre kvality, ale reklama je díky nim větší a výraznější.
  • Vždy mějte alespoň 2, nejlépe 3 reklamy v reklamní sestavě a testujte, která bude nejúspěšnější. Google bude zobrazovat nejvíce právě tuto reklamu, pokud mu to v nastavení umožníte.

 

Jak zlepšit relevanci reklamy

  • Pokud máte v sestavě hodně klíčových slov, je dobré vkládat klíčová sova do textu pomocí dynamického vkládání klíčových slov.
  • Vždy mějte příslušné klíčové slovo v nadpisu/textu reklamy.
  • Doporučuji v jedné sestavě používat spíše menší množství klíčových slov, které spolu úzce souvisí.

 

Jak zlepšit kvalitu vstupní stránky

  • Přivádějte uživatele pomocí reklamy na takovou cílovou URL, která co nejvíce souvisí s vaším klíčovým slovem. Pokud ji nemáte, tak ji vytvořte.
  • Hlídejte si rychlost webu – pomalu načítající web vždy uškodí. Také nezapomeňte web otestovat na mobilním zařízení a zjistit, jak se tam zobrazuje.
  • Používejte HTTPS. Pokud ho ještě nemáte, popřemýšlejte o jeho nasazení. Zvýšíte tím důvěryhodnost webu.

 

Autor článku
Kristýna Zbranková
Specialista SEM/PPC