Společnost MEDIATEL ve spolupráci s Moravskou Galerií v Brně si Vás dovolují pozvat na akci navazující na velmi úspěšnou výstavu z roku 2001, která byla věnována přednímu baroknímu portrétistovi Johannu Kupezkému.

 MEDIATEL mediálním partnerem Moravské galerie Brno

V roce 2001 zorganizovaly muzea Suermondt-Ludwig-Museum v Cáchách a Národní galerie v Praze výstavu věnovanou malířskému dílu jednoho z nejvýznamnějších portrétistů doby baroka Johannu Kupezkému, na níž bylo vystaveno celkem 73 děl zapůjčených z mnoha evropských veřejných i soukromých sbírek. Autorem výstavy byl Eduard A. Safarik, významný italský historik umění českého původu.

Z iniciativy kurátora Moravské galerie v Brně Zdeňka Kazlepky vzešel plán, navázat po letech na tuto cášsko-pražskou reprezentativní přehlídku Kupezkého tvorby a v domovské instituci uspořádat výstavu zaměřenou tentokráte na tvorbu malířů, kteří patřili do Kupezkého okruhu, či malířů, jejichž díla byla s díly Kupezkého v minulosti (a ještě i dnes) často zaměňována.

Výstava se bude skládat z několika tematicky zaměřených částí, v nichž je nastíněn fenomén barokního portrétu doby Karla VI.:
I/ Mistrova díla
II/ Vlastní podobizny umělců z Kupezkého okruhuI/ Mistrova díla
III/ Podobizny umělců
IV/ Reprezentační podobizny
V/ Podobizny aristokracie
VI/ Žánrové portréty (Mezi portrétem a žánrem)
VII/ Portrétní bozzetta

Zdroj: www.moravska-galerie.cz

Více informací k Moravské Galerii Brno: ZDE
Více informací k výstavě: ZDE