Koronavirová pandemie má pochopitelně i svůj přesah do oblasti práva. Přesněji řečeno do pracovního práva, jehož některá ustanovení se v dnešní době dotýkají bezprecedentního množství lidí. Na co máte nárok v karanténě a zda vám zaměstnavatel vyplatí nemocenskou, si vysvětlíme v následujícím článku.

Pandemie koronaviru ochromila fungování naprosté většiny povolání u nás. Snad nikdy v historii naší země nebylo tolik lidí nuceno pracovat z domova či setrvat ve státem nařízené karanténě. Mnoho lidí se proto logicky zajímá, jaké finanční záruky jim poskytuje stávající úprava pracovního práva. Pojďme se podívat, na co máte v současné nelehké době nárok a jak vám v této těžké situaci může pomoct zaměstnavatel či stát.

Nejprve se zaměříme na lidi, kteří jsou ve státem nařízené karanténě. Tu je nutno odlišit od tzv. doporučené karantény, kterou vám lékař pouze doporučí. Zákonnou karanténu musí podstoupit každý, kdo se vrátil z rizikové oblasti, jak uvádí stránky ministerstva zdravotnictví. Zákonnou karanténu zároveň musí postižený ohlásit buď krajská hygienická stanice či ošetřující lékař. V tomto případě musíte po 14 dní zůstat v karanténě.

Pokud jste v zákonné karanténě máte, co se týká vašeho povolání, prakticky jen tři možnosti. Musíte informovat svého zaměstnavatele, že buď budete pracovat z domova či si domluvíte nemocenskou nebo začnete čerpat dovolenou. Poslední možnost ponechme z pochopitelných důvodů stranou. Většina pracujících preferuje práci z domova, se kterou ale podle zákoníku práce musíte souhlasit. Není tedy možné, aby vám ji váš zaměstnavatel nařídil. V tomto případě se pro vás nic prakticky nemění. Nezapomeňte, že karanténa nutně neznamená pracovní neschopnost, takže pokud vám nic nebrání pracovat z domova, je dobré tuto možnost zvolit, jelikož tak dostane svou mzdu či plat v plné míře.

Pokud se rozhodnete čerpat nemocenskou, musíte si vyžádat od svého praktického lékaře neschopenku, kterou vám musí dát, jste-li v karanténě. Po prvních 14 dní vám náleží náhrada 60 % vašeho platu či mzdy, kterou hradí váš zaměstnavatel. Pokud by bylo nutné vaši karanténu z nějakého důvodu prodloužit, od 15. dne vám bude nemocenské hrazeno ze systému nemocenského pojištění.

Co týká lidí, kteří v zákonné karanténě nejsou, i ti mají nárok na určitou finanční kompenzaci. Speciálně pak lidé, kteří se v důsledku zavření škol či mateřských škol musí starat o dítě. Pokud se staráte o dítě do věku 10 let, máte nárok na tzv. ošetřovné. Jeho výše je 60 % z vašeho denního vyměřovacího základu. Ošetřovné můžete pobírat po dobu 9 dnů. Zákon ale pamatuje i na osamělé rodiče, tedy o ty, kteří se o své dítě starají sami pouze samy (sem spadají primárně matky samoživitelky). Ti mají nárok ošetřovné pobírat plných 16 dní, pokud mají v trvalé péči aspoň jedno dítě, kterému je do 16 let a doposud neukončilo povinnou školní docházku.

Samozřejmě, žádné z těchto náhradních řešení není v současné době ideální a stát vyslovil vůli vyjít zaměstnancům i živnostníkům vstříc. Doporučujeme proto sledovat aktuální zprávy, jelikož je možné, že s ohledem na mimořádnou situaci dojde k rozšíření výše uvedených finančních kompenzací.