Rezignovali jsme pod návalem nových marketingových možností na zdravý selský rozum a dlouhodobě platné postupy? Používáme správně slevové portály a dokážeme naplno využít sílu komunikace na sociálních sítích?

MSM

Již téměř dva roky mám možnost se setkávat s hoteliéry, provozovateli penzionů a restauratéry v rámci roadshow Asociace hotelů a restaurací ČR.  Vedle provozních, gastronomických a trendových témat jsou zde také bloky věnované marketingu a komunikaci, práci s klienty a získávání zákazníků nových, na kterých se mohu aktivně za naši firmu podílet.  Zajímavé je sledovat, jak se v čase mění preferované způsoby komunikace a propagace u těchto zařízení. Po velkém boomu slevových portálů v předchozích letech, při síle sociálních sítí a stále silnějšímu postavení online rezervačních systémů jako bychom pomalu zapomínali na základní poučky a pravidla efektivního marketingu – marketingu zdravého selského rozumu: Získat nového zákazníka je výrazně dražší než udržet stávajícího! Práce s doporučením! Práce s cílovou skupinou! Identifikace zákazníka!

Fenomén slevových portálů

AHR ČR v roce 2012 zpracovala průzkum mezi 285 respondenty, ve kterém se dotazovala na využívání slevových portálů, jejich přidanou hodnotu, růst tržeb či zisku a zkušenosti s portály i s hosty z nich přicházejícími.  Velmi stručně – slevové portály zvýší počet návštěvníků, ale nezvýší počet věrných, tedy vracejících se klientů; zvýší tržby, ale nezvýší zisk.  Zajímavé bylo také subjektivní hodnocení – často opakovanou výhodou využití byla „reklama zdarma“. Je ale taková reklama skutečně zdarma? Kladl jsem v této souvislosti množství otázek, na které jsem mnohdy nedostal žádné odpovědi: Jak je kalkulována cena nabídky? Jsou do ní započítány všechny náklady? Jak probíhá vyhodnocení takové akce – ROI? Co bylo cílem kampaně? A jaká je efektivita takové reklamy?

Setkal jsem se mezi provozovateli ubytovacích a stravovacích zařízení s takovými, kteří říkají, že jim díky „nájezdu“ zcela jiné cílové skupiny (než na kterou jsou zaměřeni) orientované zejména na slevy, ubyli původní  bonitní klienti. Z průzkumů Groupon a Yelp vyplývá také souvislost mezi reputací hotelu a nabídkou na slevovém portálu.  Dochází k poklesu hodnocení v průměru o 10%.

Nechci  tím v žádném případě negovat slevové portály.  Jsem přesvědčen, že při správném uchopení  a postavení nabídky tak, aby respektovala dlouhodobý cíl komunikace, při efektivní práci s takto získanými zákazníky z té SPRÁVNÉ cílové skupiny a uvědomění si návratnosti investice, slevové portály do marketingového mixu patří.

Rolí marketingu by mělo být vytvářet přidanou hodnotu. A slevy žádnou hodnotu nevytvářejí! (D.Siebert)

Více škody než užitku na sociálních sítích

Další takovou, většinou nevhodně uchopenou,  a mnohdy dokonce ztracenou příležitostí, jsou sociální sítě. TripAdvisor, Foursquare, Twitter, G+ nebo třeba Pinterest. A samozřejmě největší a nejsilnější z nich – Facebook.  Stránka na Facebooku je dnes téměř mantra;  s nadšením se založí, napíše se první post, nasdílí první fotka  a … nic. Fanoušci nějak nepřibývají, statistiky většinou nezlepší ani další příspěvky a stránka pomalu umírá. Po čase se na ní většinou objeví komentář s negativní zkušeností  (ano, když chceme kritizovat, tak tu práci s nalezením stránky si dáme), na který nikdo po dlouhou dobu ani nereaguje.

Přitom pokud se taková komunikace uchopí správně, fanpage se komunikuje offline v prostorách restaurace nebo hotelu, s nabídkou zajímavého benefitu pro lajkující, může se brzy stát velmi silným nástrojem pro komunikaci se stálými zákazníky. Stejně jako nástrojem pro získání zákazníků nových.  Chytrý podnikatel – marketér nabízí výhodu svým zákazníkům, pokud přivedou na další návštěvu podniku své přátele nebo jej doporučí. Pracuje se zpětnou vazbou, kterou aktivně vyžaduje. Totožně a velmi jednoduše je možné postupovat i v případě sociálních sítí –  každý takový komunikační kanál může nabízet jinou výhodu, abychom mohli změřit jeho efektivitu.

Znát svou konkurenční výhodu a efektivně ji využít v konkurenčním prostředí. Znát svou cílovou skupinu a soustředit se na ní. Pracovat se stávajícími zákazníky a maximalizovat opakované nákupy a využívání služeb. Vhodně zvolenými benefity získávat zákazníky nové. A každou takovou aktivitu měřit z pohledu návratnosti investice a přínosu – jen tak je možné v čase optimalizovat náklady spojené s marketingem a soustředit se na ty cesty a způsoby, které jsou nejúčinnější. A tím vytvářet zisk.

Přitom nejde o žádnou velkou marketingovou vědu – jen je potřebovat aplikovat to, co již dlouhá desetiletí funguje, na nové možnosti, které přináší stále rychleji se rozvíjející technologie.

Autor článku: Vladimír Buťa – Marketingový ředitel, Mediatel


Zdroj článku: MarketingSalesMedia č.21