Ještě před několika málo dny si to nikdo nedokázal představit, ale z bezpečnostních důvodů jsou dnes až na drobné výjimky zavřeny téměř všechny obchody v zemi či mají značně omezenou provozní činnost. Zcela určitě by tak bylo dobré dát svým zákazníkům vědět, jak bude provoz vašeho podniku v současné době omezen.

Česká republika si v současnosti prochází bezprecedentními bezpečnostními omezeními, které z velké části dopadají na ekonomicky činné obyvatelstvo. I přesto, že je při pohledu na Itálii bez debat dobře, že vláda sáhla k takto drastickým opatřením, velká část tuzemských podnikatelů se dostala do poměrně svízelné situace. Ti šťastnější museli omezit provoz, jiní museli takříkajíc „zavřít krám“. Zákazník pod návalem stále nových a nových zpráv o omezení pak častokrát neví, zda máte či nemáte otevřeno. Dnes si tedy vysvětlíme, jak nejlépe zákazníka informovat o omezeních provozu.

I když není určitě na škodu vyvěsit na předních dveřích ceduli s novými otevíracími hodinami, vzhledem k nařízenému omezení pohybu osob v zemi se bude zcela určitě zákazník dvakrát rozhodovat, zda k vám zajít, když můžete mít zavřeno. A v dnešní době je každý delší pobyt venku zbytečným rizikem. Vaším prvním krokem by proto mělo být informování klientů prostřednictvím vašich webových stránek. Kromě úpravy části stránky, která se věnuje otevíracím hodinám, byste měli bezpodmínečně uvést všechny nové informace na úvodní stránku.

Neméně důležité je upravit otevírací dobu také na dalších místech internetu, kde ji máte uvedenu. To může být časově náročnější, ale aktuální údaje jsou pro zákazníky velmi důležité. Nároky na čas i lidskou sílu mlžete snížit použitím synchronizační platformy MEXT a provádět tak změny pouze jednou. Platforma se postará o jejich aktualizaci v reálném čase v široké síti na internetu.

Pokud je web propojený s vaším firemním profilem na Googlu, měly by se tyto informace zobrazovat klientům přímo ve výsledcích vyhledávání. Kromě již zmíněné otevírací doby byste také měli uvést, zda jste přešli na alternativní způsob prodej. Jedná se například o prodej z výdejního okénka (ten je povolen) či přechod na rozvážkovou službu.

To samé se týká i vaší facebookové či instagramové stránky. Pokud máte účty na těchto sociálních sítích, zcela určitě je využijte k informování vašich zákazníků. Facebook již delší dobu nabízí funkci „připnutý příspěvek“. Tato funkce umístí váš příspěvek na nejvyšší místo vaší timeline, takže jej zákazníci vždy uvidí jako první. Využíváte-li funkci automatického odpovídání na dotazy skrze Facebook Messenger, můžete jako automatickou odpověď nastavit stručnou sumarizaci, kde zákazníkům vysvětlíte nová omezení prodeje.

Pokud vlastníte webové stránky, měli byste zvážit zavedení vlastního tzv. newsletteru. Jedná se o jednoduchou funkci, kdy zákazníkovi skrze mail zasíláte nejnovější informace o vašem podniku. Díky odběru vašeho newsletteru tak klient zůstane v obraze a vy ho tak budete moct informovat o všech změnách provozu. Jedná se o poměrně jednoduchý marketingový nástroj, který budete moc využít i po zrušení omezujících opatření.

Jedná se o bezprecedentní a drastická opatření, o který nikdo neví, jak dlouho budou ještě trvat. Nicméně, důsledným informováním svých klientů můžete předejít zbytečnému navýšení ušlého zisku. Nezapomeňte, že všichni jsme v tom dnes společně. Jak vy, tak i váš zákazník.