Každý podnikatel se dřív nebo později dostane před otázku, zda se stát dobrovolným plátcem daně z přidané hodnoty. Kdy se vyplatí plátcovství, kdy naopak ne a jak se vlastně stát dobrovolný plátce DPH – to vše vysvětlíme v následujícím článku.

Asi každý podnikatel se někdy setkal s otázkou, zda je plátcem daně z přidané hodnoty. Někteří podnikatelé jsou pak plátci této daně přímo ze zákona. Jedná se o podnikající subjekty, které buď ve 12 po sobě jdoucích měsících překročili obrat 1 milion korun či nabyli svůj majetek privatizací nebo prodejem (fúzí) podniku. V poslední řadě pak existuje povinnost platit daň z přidané hodnoty pro ty, kteří zdědili ekonomickou činnost po někom, kdo již plátcem byl. Lze pochopitelně požádat o zrušení plátcovství, ale to lze učinit nejprve rok od registrace k placení této daně – vyhověno žadateli bude, pokud již nesplňuje první uvedenou podmínku zákonného plátcovství a sice, že jeho obrat za 12 po sobě jdoucích měsíců nedosáhl milionu korun.

Nás ale bude spíše zajímat, kdy se člověk může dobrovolně stát plátcem DPH, což pro velkou část podnikatelů může být poměrně dosti výhodné. Jak je všeobecně známé, DPH funguje ve třech sazbách – základní 21 % a dvou snížených 15 a 10 %. Funguje to jednoduše – pokud zboží s DPH nakupujete, čímž jí fakticky platíte, máte nárok, aby vám stát zaplacenou daň vrátil. Pokud naopak zboží s DPH prodáváte, čímž získáváte peníze obsažené v dani, musíte jí následně státu odvést. Logicky nám z toho vychází, že se nevyplatí registrovat jako dobrovolný plátce daně, pokud své služby nabízíte především osobám, které nejsou plátci DPH, jelikož byste museli snížit svůj čistý výdělek právě o odvedenou daň. Stejně tak se nevyplatí dobrovolné plátcovství, pokud své zboží nakupujete za sazbu sníženou, ale prodávat již musíte za tu základní. Kdy se tedy vyplatí dobrovolná registrace k plátcovství?

Jedná se například o situace, kdy nakupujete od plátců DPH více zboží, než prodáte, čímž dochází k navýšení vašich tržeb –někteří navíc plátci DPH odmítají kvůli nutnosti daň odvést nakupovat od osob, které DPH neplatí. Stejně tak se vyplatí, když nakupujete v základní sazbě, ale prodáváte již v té snížené. V neposlední řadě je pak plátcovství DPH výhodné, pokud máte v plánu do svého podnikání koupit nějaký hodnotnější majetek, jelikož si daň můžete následně odečíst, čímž ušetříte. Zní to skvěle, že? Má to ovšem svůj háček. Kromě toho, že budete muset podávat daňové přiznání k DPH včetně tzv. kontrolních hlášení, existuje ještě jedna významná komplikace. 

V poslední době se totiž státu (potažmo finanční správě) přestalo líbit, když podnikající využívají plátcovství především z těchto v zásadě osobních důvodů. Stát se dobrovolným plátcem daně tak je dnes složitější než dříve – nicméně, není třeba věšet hlavu. Jsme tu od toho, abychom vám poradili, jak na to.

Situace se bohužel liší finanční úřad od finančního úřadu, kdy někteří úředníci finanční správy jsou ochotnější a chápavější než ti jiní. Nenechte se odradit přílišným papírováním ani četnými dotazy, ale připravte se na to, že bude nejednou dokázat, že jste dlouhodobě podnikající subjekt, kterému nejde jen o pouhý odpočet daně. V každém případě si ale připravte všechny listiny, které dokazují, že jste dlouhodobě podnikající osoba či firma – zcela určitě si pořiďte kopie všech nájemních i energetických smluv včetně informací o propagaci vaší firmy a vyhotovte kompletní soupis firemního majetku včetně věcí jako jsou mobilní telefony či počítače.

Dále budou finanční úřad zajímat všechny smlouvy s vašimi obchodními partnery včetně faktur, takže bude dobré dát úředníkům kontakt na vašeho účetního. Pochopitelně je nutné uvést všechny vaše provozovny a počty vašich zaměstnanců. Jakmile budete mít všechno připraveno, můžete podat žádost o registraci plátce DPH, buď fyzicky na finančním úřadě nebo skrze datovou schránku. Správce daně je ze zákona do 30 dnů povinen vaši žádost vyřídit, ale je možné, že po vás bude chtít ještě nějaké doplnění údajů, takže je zbytečné se těšit, že z vás bude do měsíce plátce DPH. Nenechte se odradit – naprostá většina podnikatelů dokončí tento proces zdárně a jakmile vám do schránky přijde rozhodnutí o registraci, stačí již počkat jen jeden den zákonné lhůty a je to! 

Gratulujeme, právě jste se stali dobrovolnými plátci daně! V příštím díle našeho seriálu si vysvětlíme, jak se stát identifikovanou osobou.