Světem se stále šíří koronavirus a Česká republika se už měsíc nachází, podobně jako mnoho dalších zemí, v nouzovém stavu. S ohledem na těžkou situaci, kterou díky přísným opatřením vlády zažívá spousta OSVČ, se stát rozhodl právě těmto lidem podat pomocnou ruku. Podpora přichází v podobě záchranného programu Pětadvacítka. Jeho obsahem je jednorázový kompenzačního bonus ve výši, jak název napovídá, 25 tisíc Kč. Zákon byl schválen 9. dubna 2020 a cílem je, aby nouzovým stavem postižení mohli získat tyto finance už v průběhu stejného měsíce. Dobrou zprávou je, že oproti původnímu návrhu je finální podoba o poznání benevolentnější. O příspěvek může po splnění podmínek zažádat leckterá OSVČ.

Jste to i vy?

Aby vám byl tento bonus vyplacen, musíte splnit několik podmínek. Ty mohou být ve strohém výčtu lehce matoucí, proto se vám je nyní pokusíme vysvětlit lidštější řečí.

  • Nejprve je logicky třeba, abyste vůbec byli osobu samostatně výdělečně činnou (podle zákona upravujícího důchodové pojištění). Tudíž potřebujete být zapsán či zapsána v živnostenském rejstříku.
  • Vámi vykonávaná činnost musí být navíc činností hlavní. Musí se tedy jednat o vaši prioritní práci. Když například pracujete na hlavní pracovní poměr jako prodejce aut a ve volném čase, když se naskytne příležitost, děláte jako OSVČ finanční poradenství, pak k vám příspěvek nedoputuje. Máte totiž zaměstnání, které vám zakládá účast na nemocenském pojištění. 

Nicméně jsou i případy, kdy máte vykonávanou činnost uvedenou jako vedlejší, a i přes to máte na příspěvek nárok.

  • Jde například o osoby pobírající důchod, ženy či muže na mateřské dovolené, dále se pak jedná i o studenty.
  • Další velmi důležitou podmínkou je, že vaše činnost musí být aktivní ke dni 12. března 2020. Výjimkou je tzv. sezónní podnikání (typicky provoz letního stánku s občerstvením). Pokud zrovna vy sezónní podnikání vykonáváte, musí být vaše činnost přerušena kdykoliv po 31. srpnu 2019.

Poslední podmínkou, kterou jakožto OSVČ musíte splnit, je, že jste nějak byli koronavirovou pandemií zasaženi. Co přesně to znamená? Oficiální formulace nám říká, že OSVČ v důsledku pandemie a následných opatření vlády „nemohla tuto činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou“.

  • V praxi to znamená, že jste například museli uzavřít provozovnu či omezit její provoz, o vaše výrobky není takový zájem, jaký by jinak byl či nedostáváte dodávky nebo služby, bez kterých se při své činnosti neobejdete.
  • Na kompenzaci máte nárok i v případě vynucené karantény, a to nejen své, ale i vašeho případného zaměstnance, a také když pečujete o dítě.
  • Toto doložíte čestným prohlášením.

Pokud tyto podmínky splňujete, tak už stačí jen podat žádost, ve které bude zahrnuto i zmíněné čestné prohlášení. Zde uvedete, že splňujete všechny vypsané podmínky. Po podání žádosti pak už jen musíte počkat na její schválení. Existuje několik způsobů, jak ji podat. Lze využít buď e-mail, poštu, datovou schránku, aplikaci Elektronická podání pro finanční správu či podatelny a sběrné boxy na finančních úřadech.

Žádost o kompenzační bonus stahujte kliknutím na tento text.