Vážení zákazníci,

s ohledem na četné připomínky a žádosti ze strany zákazníků jsme se rozhodli, jako společnost MEDIATEL spol. s r. o.,  přejít od měsíce srpna 2015 na standardní způsob fakturace za využívání služeb s pravidelnou měsíční úhradou.

Na rozdíl od předcházejícího období budou nyní faktury, pro zpřehlednění a zjednodušení, generovány a rozesílány v pravidelném termínu v posledním týdnu měsíce předcházejícího začátku daného období.

Nebude tak již docházet k situacím, kdy při využívání různých služeb obdrží zákazníci v průběhu měsíce několik faktur s různým datem splatnosti. Ojediněle, s ohledem na datum uzavření Vaší smlouvy, může nastat situace, kdy v případě první fakturace obdržíte v jednom kalendářním měsíci fakturu za stávající i za nadcházející měsíc. Období účtovaných služeb je uvedeno na jednotlivých fakturách.

Děkujeme za pochopení a věříme, že realizovaná změna přispěje k jednodušší orientaci ve využívaných službách.

Luboš Čipera
Generální ředitel