ČSOB je stoprocentní dceřinou společností KBC Bank NV, jejíž akcie jsou drženy (přímo nebo nepřímo) společností KBC Group NV. Obě společnosti sídlí v Bruselu v Belgii.

Platformu MEXT, v kombinaci licencí Professional a Starter,  využívá ČSOB nejen pro správu 180 svých poboček a vybraných bankomatů, ale taklé pro zvýšení online reputace celé značky.

Hlavním přínosem využití platformy MEXT je jednoduchost ovládání a obrovská časová úspora při správě informací a jejich aktualizaci.

Platformu využíváme na správu a aktualizaci informací o 180 kamenných pobočkách a bankomatech skupiny ČSOB. 180 našich obchodních míst má nyní v platformě 3561 aktivních profilů na internetu, které spravujeme na jednom místě. Pro představu – za 1 měsíc proběhlo na těchto profilech 5607 aktualizací. Tím, že je vše koncentrováno do jednoho místa, přináší používání platformy obrovskou časovou úsporu oproti předchozímu stavu, kdy bylo nutné veškeré změny provádět a kontrolovat individuálně a manuálně. Není nutné opakovat úkony pro každou z poboček zvlášť.  Rychlost provedení změny společně s jednoduchým ovládáním platformy a unikátními funkcionalitami výrazně zvyšuje efektivitu práce v marketingu. Funkce jako kopírování informací mezi pobočkami, plošná změna na všech 180 míst najednou nebo výběr omezeného počtu poboček, na kterých je potřeba provést aktualizace, snížilo časové dotace na minimum.

Pro naše zákazníky je důležité vždy najít správnou a aktuální otevírací dobu a správné kontaktní informace. Automatická detekce duplicit v jednotlivých službách a možnost jejich potlačení nyní zaručuje našim zákazníkům, že se v celé partnerské síti setkají jen s takovými informacemi, které jsou aktuální a námi ověřené.  Významnou přidanou hodnotou platformy MEXT je pro nás také automatické ověření poboček v Moje firma na Googlu a plná integrace v platformě. Všechny informace jsou zároveň chráněny proti nežádoucím a nekontrolovaným změnám informací v partnerské síti patentem Yext Match & Lock.

Konzistentní, aktuální a jednotné informace pomáhají budovat brand ČSOB a zvyšují tak online reputation naší značky.

Radovan Kuštek
Výkonný manažer – Digitální marketing