Program úvěr COVID je úvěrový program, na kterém spolupracovala Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Jednalo se o první takovýto podpůrný program pro podnikatele, který má za cíl zmírnit dopady pandemie koronaviru. Byl spuštěn již v pondělí 16. března (pochopitelně šlo tehdy pouze o spuštění žádostí). Smyslem tohoto programu bylo poskytnout bezúročný provozní úvěr v rozmezí 500 tisíc až 15 milionů korun. Komu jsou tyto výhodné úvěry určeny? Podnikatelům, kteří je mají využít především na úhradu mezd zaměstnanců, energií, nájmu a dalších důležitých položek potřebných pro chod podniku.

Poté, co tento program naplnil svůj účel, rozhodla se ČMZRB s Ministerstvem průmyslu a obchodu pro jeho pokračování, nově pod názvem COVID II. Jde prakticky o totožný úvěrový program s tím rozdílem, že tento má pomoci většímu počtu projektů.

ČMZRB zároveň pracuje na navazující formě, která má za cíl podpořit malé a střední podniky. Do těch jsou zapojené i komerční banky, díky kterým je možné uspokojit větší množství firem. Proces je nastavený tím způsobem, že podnikatelům je poskytnuta záruka za provozní úvěry od komerčních bank, přičemž minimální hranice je 10 tisíc korun. Prozatím se počítá s rozdělením 5 miliard korun a po zapojení komerčních bank by měla tato částka narůst až na přibližně 30 miliard.

V současné době bylo uzavřeno první kolo žádostí a další bude vyhlášeno na základě rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu. Doposud ČMZRB přijala jen v rámci programu COVID I přes 3200 žádostí. V navazujícím programu se počítá s větším počtem, přičemž parametry zůstanou stejné. Toto opatření je jedním z mnoha, kterými se naše vláda snaží mírnit následky zpomalení českého hospodářství v důsledku koronavirové krize.