Digital Presence Management | Co to je DPM?
Ikona telefonního sluchátka 841 121 212

Digital Presence Management

VŠE Z JEDNOHO MÍSTA, VŠE S JEDNÍM PARTNEREM, VŠE POD KONTROLOU

Digital Presence_vizual_Mediatel_cz

Co je to DIGITAL PRESENCE MANAGEMENT?

Management = správa všech míst na internetu, kde jsou k nalezení informace o Vaší firmě, značce, produktu nebo službě. Digital Presence je anglický pojem pro tzv. digitální přítomnost. Termín Digitální přítomnost vyjadřuje elektronicky uchovatelnou a online dohledatelnou zmínku o firemních informacích. O Digital Presence se bavíme nejčastěji v souvislosti s vyhledáváním na internetu.

Aktivní informace

– jsou informace, které firma sama o sobě umisťuje na internet:

 • webové stránky
 • firemní zápis v katalozích, mapách
 • prezentační fotografie, videa
 • reklamní sdělení
 • příspěvky na sociálních sítích
 • PR články

a mnoho dalších

Pasivní informace

– jsou informace, které se na internet dostávají bez aktivního přispění firmy:

 • recenze uživatelů internetu
 • komentáře uživatelů pod články
 • komentáře uživatelů v diskuzních fórech
 • body zájmu na mapách (POI)
 • check-in uživatelů na sociálních sítích v místě firmy
 • fotky uživatelů na sociálních sítích např. Facebook, Instagram, Pinterest
 • kopírování veřejně dostupných informací o firmách
 • nákupy firemních databází (DTB)

Součástí Digital Presence Managementu jsou následující aktivity:

Digital Presence_prehled sluzeb_Mediatel_cz

Mediatel Digital Presence Management

Disponujeme zkušenostmi, know-how, technologiemi a nástroji, které Vám pomohou efektivně řídit informace o Vaší firmě na internetu.
Pomůžeme Vám zvýšit zisk, nalezneme nové zákazníky, uspokojíme zákazníky stávající.

 1. Společně s Vámi nalezneme unikátní propozice a komunikační témata.
 2. Definujeme Vaše potřeby a formulujeme cíl kampaně.
 3. Nastavíme cíle Vaší komunikace – ať již celkově, nebo jen vybraných částí internetového mixu.
 4. Vždy začínáme od Vašeho webu. Pokud web nemáte, společně ho vybudujeme podle definovaných cílů.
 5. Doporučíme nejvhodnější mix Vaší digitální prezentace – místa, formy , techniky, nástroje.
 6. Dohodneme oblasti spolupráce a převezmeme dohodnuté činnosti související s online marketingem.
 7. Vytvoříme požadovaný obsah tak, aby byl atraktivní pro uživatele a lehce dohledatelný online.
 8. Zajistíme, aby Vás zákazníci vždy našli, umožníme jednoduchou aktualizaci firemních údajů, postaráme se o rozšíření tam, kde Vás zákazníci nejčastěji hledají.
 9. Průběžně měříme výkon a ověřujeme plnění nastavených cílů.
 10. Naplňujeme Vaše cíle.

NEJDŘÍVE

Digital Presence_NEJDRIVE_Mediatel_cz
Formulujeme Vaše cíle a doporučíme optimální mix Vaší Digital Presence a souvisejících aktivit.

NÁSLEDNĚ

Digital Presence_NASLEDNE_Mediatel_cz
Dohodneme oblasti spolupráce podle nabízených služeb.

ZAČÍNÁME

Digital Presence_ZACINAME_Mediatel_cz
Vytvoříme požadovaný obsah, optimalizujeme, spravujeme, průběžně měříme výkon a ověřujeme plnění.


Nechte si zdarma poradit

Firma
Jméno (povinné)
E-mail (povinné)
Telefon

Text (povinné)