Vzdělávání & Rozvoj | MEDIATEL, spol. s r.o.
Ikona telefonního sluchátka 841 121 212

Vzdělávání & Rozvoj

Interní vzdělávací kurzy: e-learning

Zaměstnanci společnosti MEDIATEL mají možnost se vzdělávat a rozvíjet s pomocí různých zdrojů a metod. Kromě standardně realizovaných tréninků a workshopů, které jsou plánovány jako pravidelné nebo na základě aktuálních potřeb, je k dispozici e-learningový systém, který umožňuje realizovat specifické typy rozvojových aktivit individuálně a bez nutnosti cestování školitele a/nebo účastníků. Nemalou výhodou je také evidence průchodu kurzem (např. pro povinně absolvované kurzy) a možnost práce s výstupy (typicky v případě testů).

E-learningový kurz ale nemusí nutně znamenat, že zaměstnanec studuje sám pouze ve společnosti svého počítače a bez další podpory – součástí kurzů jsou mj. i diskusní fóra určená pro diskuzi konkrétních témat, kde se mohou zapojit jak účastníci kurzu, tak i některý z lektorů. Velkou výhodou pak je, že v takovém případě můžeme účinně využít podpory dalších kolegů v roli mentora, který nemusí být nutně školitelem a přitom může být velmi nápomocný pro získávání a upřesňování nových informací.

V porovnání s tím, jaké možnosti má tato metoda ve firemním vzdělávání, jsme ji dosud využili vlastně jen málo. Ale přesto zde již rutinně realizujeme několik různých typů kurzů, např.:

Povinné kurzy BOZP, PO, první pomoci, řidičů a právního minima pro zaměstnance – podklady pro samostudium, evidence průchodu kurzem, testování a evidence výsledků.

Osnova samostudia pro nové zaměstnance v obchodních profesích – podklady pro samostudium, rozcestník pro nabytí dovednosti orientace v interních zdrojích, test před postupem do „živého“ workshopu, diskusní fóra s lektory.

Průběžné testy pro obchodníky – pravidelné rozřazovací testy úrovně znalostí, specializované ověřování nově nabytých znalostí ze školení, apod. Evidence a práce s výsledky jako podkladem pro identifikaci potřeb.

Pro zmíněné aktivity využíváme e-learningové prostředí otevřeného LMS Moodle.

 

Klub nejlepších obchodníků

 

Své nejlepší obchodní zástupce, ředitele a manažery odměňuje MEDIATEL motivačním vzdělávacím programem. V průběhu kalendářního roku se sledují výkony jednotlivců a ti nejlepší jsou pravidelně oceňováni jedinečnými skupinovými akcemi jako jsou např. vytříbené večeře, kurzy tance, kurzy exotického vaření a mnoho dalších. Naším cílem je pomocí těchto činností podpořit soudržnost, kamarádství a přátelskou konkurenci uvnitř skupiny.

Club_of_the_best_logo

 

 

 

 

 

 

Motivační soutěže & sezonní akce 

  • motivační soutěže pro nejlepší obchodníky  v rámci celé skupiny FCR Media Group
  • SAVEPLAN: motivační akce hospodářské správy pro řidiče služebních vozů MEDIATEL
  • sezonní akce a teambuildingy

 

Grant OP LZZ
Projekt „Vzdělávejte se pro růst v Moravskoslezském kraji II“

 

Společnost MEDIATEL získala v březnu roku 2015 finanční podporu pro podporu vzdělávání z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Cílem projektu s názvem „Vzdělávejte se pro růst v Moravskoslezském kraji II“ je podpořit zaměstnavatele, kterým se podařilo překonat hospodářskou recesi. Projekt je určen zaměstnavatelům v odvětvích s předpokladem růstu a s významným podílem na tvorbě hrubého domácího produktu. Realizovaný projekt by měl pomocí programů a kurzů dalšího profesního vzdělávání prohloubit kvalifikaci v cílové skupině havířovských zaměstnanců společnosti. Vzdělávací programy probíhají od počátku června roku 2014 a jsou zaměřeny na rozvoj odborných znalostí při tvorbě, editaci a optimalizaci webových stránek našich zákazníků. Vzdělávací program je určen pro stávající zaměstnance (celkem 9 účastníků), kteří absolvují kurz „Tvorba www stránek“ jako rekvalifikační program, čímž bude posílena také jejich pozice na trhu práce. Specialisty produkce (celkem 19 kolegů) čeká na přelomu června a července roku 2015 také dvoudenní odborný kurz zaměřený na „Využití Google Analytics a trendů online copywritingu“.

MEDIATEL spol. s r.o., realizuje projekt z OP LZZ ,který je financován ESF a státním rozpočtem ČR. www.esfcr.cz.

esf_eu_oplzz_Červenápodpora_horizont_CMYK

 

 

 

 

Grant OPPA

Společnost MEDIATEL získala v říjnu roku 2008 finanční podporu pro rozvoj intenzivního vzdělávacího projektu z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita. Hlavní náplní tohoto projektu s názvem „Podpora konkurenceschopnosti MEDIATELU se zaměřením na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců“ je realizace programů a kurzů dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců společnosti MEDIATEL s cílem posílení adaptability a výkonnosti lidských zdrojů. Realizovaný projekt by měl pomoci zvýšit kvalitu práce v cílové skupině pražských zaměstnanců. Vzdělávací programy probíhající od počátku roku 2009 jsou zaměřeny na rozvoj obchodních, manažerských a jazykových dovedností, zlepšení úrovně práce na počítači a rovněž produktová školení. Vzdělávací program je určen jak pro stávající, tak i nově příchozí zaměstnance, kterým tak bude usnadněn proces adaptability a rychlého začlenění se do pracovního procesu.

Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti

logo OPPA


Nechte si zdarma poradit

Firma
Jméno (povinné)
E-mail (povinné)
Telefon

Text (povinné)